กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนสเปน

  • KL-010 S : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนสเปน
    KL-010 S
  • KL-010 M : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนสเปน
    KL-010 M
  • KL-010 L : กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนสเปน
    KL-010 L